Omkadering & Samenwerking

We wensen het project EcoViva te realiseren en te beheren via de zo breedst mogelijk samenwerking voor een zo groot en fijn mogelijk draagvlak:

  • bewoners en hun familie
  • personeel
  • vrijwilligers
  • overheden: gemeente, provincie, gewest, …
  • officiële organisaties: Vlabinvest, Woonpunt, zorgpartner, …
  • omwonenden en (buurt)sympathisanten
  • organisaties & verenigingen: g-moestuinieren, Ark van Pollare, Poverello, …
  • scholen, instellingen, RVT’s, …
  • hogescholen/universiteiten: voor (nieuwe) best practices, leef- en woonvormen van de toekomst, nieuwe methodes en technologieën ten bate van welzijn, ondersteuning via stages…

Voor de activiteiten in de tuin gaan we bv. op zoek naar partners die thuis zijn in de biologische landbouw. Ook bv. omwonenden of gepensioneerden uit de buurt die graag nog een beetje helpen / bezig zijn in een moestuin zijn welkom.

Dieren zijn niet alleen prachtig op zich, maar hebben ook een grote waarde op vlak van therapie, rust brengen en voor knuffelmomenten. Ecoviva zal ook hier de nodige aandacht voor hebben en dierenopvang realiseren binnen de mate van de mogelijkheden. Verzorging van de dieren kan heel waardevol en rustgevend zijn voor diverse doelgroepen.

Voor animatie en ontspanning voorzien we allerlei pistes. Eén ervan is voor sportactiviteiten aan te sluiten bij FriS (linkje onder die opent in new tab: www.frisseclub.net) of regelmatig een FriSse trainer te laten langskomen voor leuke sportmomenten. Daarnaast willen met behulp van de paarden en ezels die daarvoor in aanmerking komen (denk o.a. aan de veiligheid) hippotherapie en dergelijke meer aanbieden.

Wij zullen stap voor stap de activiteiten verder uitbouwen in samenwerking met andere organisaties, lokale bewoners, vrijwilligers,… Ecoviva zal heel veel belang hechten aan integratie.

Aanleiding

Niet zomaar een aanvulling van het aanbod leef- en zorgprojecten maar een verrijking.